Permante OnderwijsComissie

Permante OnderwijsComissie

Elke opleiding heeft een programmadirecteur (nvdr. prof. Sermeus) die voorzitter is van de Permante OnderwijsComissie (POC). De programmadirecteur houdt zich bezig met twee grote aspecten: curriculumgerelateerde en studentgerelateerde. Dit laatste zijn aspecten die betrekking hebben op de individuele student zoals: rekrutering en marketing (infodagen, masterbeurs,…), het toelatingsbeleid, het Individueel Studieprogramma, examens en afstuderen/diploma’s.

De POC bestaat uit leden van het zelfstandig academisch personeel (professoren) en uit een adequate vertegenwoordiging van de studenten, van het assisterend academisch personeel en het bijzonder academisch personeel en eventueel van alumni.

De vertegenwoordiging van de studenten maakt ten minste een derde uit van de gehele permanente onderwijscommissie.

Bij problemen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke van Medisoc: hannah.vansteenlandt@student.kuleuven.be .