Ombudsdienst

Ombudsdienst

Het Onderwijs en examenreglement (OER) 2017-2018 vervat onder andere de rechten en plichten van de student, maar ook de opdrachtsverklaring van de ombuds.

Bij de ombuds kun je terecht met allerlei problemen en klachten i.v.m. je studies. Hij of zij kan samen met jou je probleem in kaart brengen en indien nodig bemiddelen, ook voor problemen wat betreft examens. De permanente ombuds zal in alle onafhankelijkheid je belangen behartigen.

Verdere vragen omtrent het examenreglement vind je terug op Toledo > my communities > jouw richting > examens

Examenombuds:

  1. Evelyne Mertens: evelyne.mertens@kuleuven.be
  2. Katja Swinnen: katja.swinnen@kuleuven.be
    e-mail: czvombuds@med.kuleuven.be

Bij problemen kan je ook steeds terecht bij de verantwoordelijke ‘onderwijs’ van Medisoc: inge.bolle@student.kuleuven.be