Ombudsdienst

Ombudsdienst

Het onderwijs- en examenreglement (OER) 2012-2013 vervat onder andere de rechten en plichten van de student, maar ook de opdrachtsverklaring van de ombuds.

In aanloop van de examens geven we hier graag wat informatie rond de werking van ombudsdienst van de medisch sociale wetenschappen en het examenregelement. Een powerpoint kan je eveneens vinden op Toledo > my communities > jouw richting > informatie > ombudswerking.

Bij de ombuds kun je terecht met allerlei problemen en klachten i.v.m. je studies. Hij of zij kan samen met jou je probleem in kaart brengen en indien nodig bemiddelen, ook voor problemen wat betreft examens. De permanente ombuds zal in alle onafhankelijkheid je belangen behartigen.

contactpersonen:

      Mieke Deschodt: 016/33 69 04

 

      Svin Deneckere: 016/33 69 78

 

    e-mail: czvombuds@med.kuleuven.be

Bij problemen kan je ook steeds terecht bij de verantwoordelijke ‘onderwijs’ van Medisoc: tobias.vandeuren@student.kuleuven.be